skip to Main Content

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een laagdrempelige aanpak. Om onze cliënten goed te ondersteunen, proberen wij een goed contact met ze te hebben, goed te luisteren en ervoor ze te zijn.

Aanmelding en intake
Na aanmelding volgt de intake. Momenteel zijn er geen wachtlijsten, dit betekent dat de zorg snel opgepakt kan worden.

Na de intakefase gaan begeleiders en cliënten in gesprek over de hulpvragen van de cliënt. Ook worden de verwachte resultaten van de begeleiding, de inhoud van de zorg en de algemene afspraken vastgelegd in het begeleidingsplan.

Praktische hulp
Daarnaast is het bieden van praktische hulp een volgende stap. Zo begeleiden we cliënten bij administratieve en financiële zaken, het zoeken naar werk of een woning en bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van inkomensondersteuning of toeslagen. Desgewenst scheppen we samen orde in huis.

Tijdens deze praktische periode leren we de cliënt beter kennen en kunnen we ondertussen onderliggende problemen signaleren en waar nodig de cliënt begeleiden naar een voor hen relevante behandelaar en/of hulpverleningsinstantie. In dit proces ondersteunen wij waar nodig is, bijvoorbeeld door mee te gaan naar de afspraken en te ondersteunen of bemiddelen tijdens gesprekken.

Participeren naar vermogen
Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. De Lakenvelder Zorg hoopt  cliënten door middel van een begeleidingstraject handvaten en middelen aan te reiken, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het participatievermogen van de cliënt. Een bijdrage leveren aan de maatschappij geeft de cliënt voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid nieuwe vaardigheden op te doen. Dit kan bijvoorbeeld via een regulieren baan, maar als dit niet lukt dan ondersteunen wij ook bij het vinden van beschut werk, vrijwilligerswerk of kan de cliënt deelnemen aan onze dagbesteding.

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top