skip to Main Content

Kernpunten

Elke cliënt is uniek.
De Lakenvelder Zorg is zich ervan bewust, dat er niet één soort cliënt bestaat. Daarom hanteren wij verschillende begeleidingsstijlen. Wij zijn in staat te differentiëren  en op deze manier in te spelen op de belevingswereld van onze cliënten. Door het aanbieden van zorg op maat, bewegen wij mee met de cliënt.

We ondersteunen en begeleiden, maar nemen niet over.
Bij dit kernpunt komen we terug op eigen kracht. Het is voor De Lakenvelder Zorg van belang, dat de cliënt het altijd zoveel mogelijk zelf blijft doen. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken voor de cliënten, begeleiden wij door het bieden van structuur. Structuur schept orde en maakt dingen overzichtelijk en herkenbaar.

We gaan uit van de kansen en mogelijkheden in plaats van de beperkingen en belemmeringen.
De Lakenvelder Zorg focust zich op het signaleren van kansen in plaats van de nadruk te leggen op beperkingen. Hierdoor denken wij in mogelijkheden. Wij gaan ervan uit, dat ieder individu beschikt over een aantal kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten willen we inzetten tijdens het bevorderen van de zelfredzaamheid en veranderingsprocessen.

We doen het samen met de cliënt.
Door in dialoog te gaan met de cliënt, luisteren wij actief, zonder oordeel en met respect. Op deze manier proberen wij zo nauwkeurig mogelijk de wensen, de behoeften en de hulpvraag van de cliënt in kaart te brengen. Aan de hand van deze informatie formuleren wij samen met de cliënt een passend en adequaat begeleidingsplan. Dat evalueren wij tweemaal per jaar, om het plan bij te stellen en de begeleidingsdoelen actueel te houden.

 

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top