skip to Main Content
“Wij willen (jong)volwassenen en gezinnen (weer) naar eigen vermogen laten participeren in de samenleving.”

Op zoek naar ambulante hulpverlening of een dagbestedingsplek waar jij je thuis voelt?

 

De Lakenvelder Zorg is een organisatie die ambulante begeleiding en dagbesteding biedt aan mensen met een psychische, sociale of licht verstandelijke beperking.

De Lakenvelderzorg  is er voor iedereen die de grip op zijn of haar leven is verloren of dit dreigt kwijt te raken. Wij helpen  graag om de zelfredzaamheid te vergroten en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving.

Betrokken

Innovatief

Laagdrempelig

Zonder waardeoordeel

Samenwerken

Respect

Waarom kiezen voor De Lakenvelder Zorg?

We ondersteunen en begeleiden, maar nemen niet over
Het is voor De Lakenvelder Zorg van belang, dat de cliënt het altijd zoveel mogelijk zelf blijft doen. Om cliënten het overzicht te doen behouden, zorgen we in de begeleiding voor structuur.  Structuur schept orde en geeft inzicht en herkenbaarheid.

We gaan uit van de kansen en mogelijkheden in plaats van de beperkingen en belemmeringen
De Lakenvelder Zorg focust zich op het signaleren van kansen in plaats van de nadruk te leggen op beperkingen. Hierdoor denken wij in mogelijkheden. Wij gaan ervan uit, dat ieder individu beschikt over een aantal kwaliteiten. Deze kwaliteiten willen we inzetten bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en veranderingsprocessen.

We doen het samen met de cliënt
Door in dialoog te gaan met de cliënt proberen wij zo nauwkeurig mogelijk de wensen, de behoeften en de hulpvraag van de hem/haar in kaart te brengen. Aan de hand van deze informatie formuleren wij samen met de cliënt een passend en adequaat begeleidingsplan. Deze evalueren wij tweemaal per jaar, om het bij te stellen en de begeleidingsdoelen actueel te houden.

Onze samenwerkingspartners en certificaten

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top