skip to Main Content

RECHT OP PRIVACY
Privacy is een belangrijk recht. Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland, een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staan jouw wensen als cliënt centraal. Iedereen weet precies waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast regelt deze wet hoe wij als De Lakenvelder Zorg met jouw gegevens om moeten gaan en hoe we daar helder over moeten communiceren.

PERSOONSREGISTRATIE
Als je bij ons in zorg komt, worden jouw persoonsgegevens bij ons verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens hebben als doel om jou zo goed mogelijk van zorg te kunnen voorzien. Dit heeft als doe
We mogen deze persoonsgegevens alleen  gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.

Wij registreren de volgende gegevens in jouw cliëntendossier:

 • Naam, adres, en woonplaatsgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Samenstelling van het gezin
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens uit voorgaande gezondheidsgeschiedenis
 • Geboortedatum
 • Gegevens van belang voor de uitvoering en kwaliteit van de hulpverlening

Deze gegevens worden verkregen van jou zelf en van overige betrokken zoals de gemeente, huisarts, gebiedsteammedewerker, mentor/curator of jouw familieleden.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de in de persoonsregistratie opgenomen gegevens is behoudens wettelijke voorschriften: 15 jaar na beëindiging van de hulpverlening. De datum van beëindiging van de hulpverlening wordt door de medewerker in overleg met jou vastgesteld. In geval van overlijden is de datum van beëindiging van hulpverlening de datum van overlijden. De (vastgestelde) datum wordt opgenomen in de persoonsregistratie.

 • Zorg is laagdrempelig
 • Vakkundige begeleiders met een warm hart
 • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top