skip to Main Content

Krachtwerk

De Lakenvelder Zorg werkt methodisch met als doel om de ontwikkeling op een gestructureerde en gecontroleerde wijze te laten verlopen. Wij gebruiken verschillende werkmethoden. Een daarvan is Krachtwerk.

Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel van jongvolwassenen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. Dat betekent dat zij net als iedere burger in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.

Waar mogelijk werken we systeemgericht. Ook als hulpverlener ben je onderdeel van een systeem, waarin principes als interactie, wederkerigheid en regels een rol spelen. Samen met de cliënt bepaalt de begeleider hoe deze principes worden ingezet.

 

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top