skip to Main Content

Wij bieden begeleiding aan op basis van Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg. (ZIN/PGB)  De sociale wijkteams of het CIZ verstrekken deze indicatie. We werken samen met andere zorgverleners, behandelaars en het netwerk van de cliënt. We ondersteunen de cliënt op een coachende en praktische wijze om de gestelde doelen te behalen.

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top