skip to Main Content

Missie
Onze missie is het zijn van een adequate zorgaanbieder waar intensieve persoonlijke zorg, betrokkenheid en betrouwbaarheid optimaal zijn en de begeleiding maatwerk blijft. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van de cliënten in goede afstemming met hun omgeving. Wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van de zelfredzaamheid en het streven naar meedoen in de samenleving.

Visie
Wij werken samen met de cliënt en zijn omgeving en andere betrokken partijen en staan daarbij naast de mensen en er nooit boven. Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en niet van hun beperkingen. Wij streven naar professionele kleinschalige zorg, waar er korte lijnen zijn tussen cliënt, haar/zijn omgeving en de begeleiding. Daarbij streven wij naar continuïteit tussen de begeleider en de cliënt. Wij vinden het belangrijk eerst goed af te stemmen met de cliënt en een vertrouwensband op te bouwen. Pas dan kunnen we in de meeste gevallen werkelijk inhoudelijk aan de begeleiding beginnen.

  • Zorg is laagdrempelig
  • Vakkundige begeleiders met een warm hart
  • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top