skip to Main Content

We gaan er bij De Lakenvelder Zorg vanuit, dat iedereen actief kan meedoen in de samenleving.

Met onze dagbesteding bieden wij een plek aan jongeren en volwassenen, die kampen met – vaak een combinatie van – problemen, zoals  gedrag- en verslavingsproblemen en schuldenproblematiek. We werken aan zelfredzaamheid eventueel in samenwerking met  onze ambulante begeleiders.

Het hebben van een daginvulling is belangrijk voor het herstel en in het verlengde daarvan het welbevinden. Het geeft structuur aan de dag, het geeft afleiding en het brengt de cliënt onder de mensen. Tevens draagt een daginvulling bij aan maatschappelijk en persoonlijk herstel, aan het zelfvertrouwen en aan de motivatie. Onze begeleiders helpen cliënten om een meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en zo zelfstandig mogelijk bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn en voldoening geven.

Denk hierbij activiteiten als;

 • Activiteiten in de computerruimte
 • Houtbewerking in de timmerwerkplaats
 • Belettering en sticker werkzaamheden
 • Buitenactiviteiten zoals het verzorgen van kippen en paarden of het onderhouden van de tuin
 • Leren maken en verzorgen van warme maaltijden
 • Lichamelijke beweging (Wandelen, zwemmen in het zwembad van De Lakenvelder Zorg of meedoen met fitness)
 • Werkzaamheden in het winkeltje van De Lakenvelder Zorg
 • Creatieve activiteiten
 • Iedereen krijgt op de dagbesteding tussen de middag een gezonde (warme) maaltijd.

Kortom, wij streven ernaar de cliënt mee te laten doen om aan de samenleving, te participeren naar vermogen. Niet iedereen kan dit geheel op eigen kracht. Soms is daarbij ondersteuning nodig, die wij kunnen bieden. Dat kan ertoe leiden, dat de cliënt later op eigen kracht verder kan gaan en de regie weer zelf in handen kan nemen.

 • Zorg is laagdrempelig
 • Vakkundige begeleiders met een warm hart
 • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top