skip to Main Content

Wij bieden begeleiding aan op basis van Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Wet Langdurige Zorg. (ZIN/PGB)  De sociale wijkteams of het CIZ verstrekken deze indicatie. Er is veel samenwerking tussen zorgverlener en de sociale wijkteams, ook werken we mogelijk samen met andere betrokken hulpinstanties zoals bijvoorbeeld een psycholoog, therapeut of bewindvoerder.

Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt gegeven. Onze begeleiding is voor iedereen die vastloopt in het dagelijks leven.  We kunnen ondersteuning bieden bij:

 • Financiën en administratie
 • Werk en dagbesteding
 • Dag- en nachtritme
 • Verslavingsproblematiek
 • Woningvervuiling of stapeling van spullen
 • Communicatie en begeleiding naar instanties
 • Onderhouden van sociale contacten
 • Het creëren of vergroten van sociaal netwerk
 • Structuur en overzicht verkrijgen
 • Huis op orde houden
 • Stabiliteit en veiligheid

Meedoen met de samenleving, participeren naar vermogen, niet iedereen kan dit geheel op eigen kracht. Soms is er daarbij ondersteuning nodig, deze bieden wij graag aan, om vervolgens misschien wel op geheel eigen kracht verder te gaan en de regie weer in zelf in handen te nemen.

 • Zorg is laagdrempelig
 • Vakkundige begeleiders met een warm hart
 • We denken altijd in mogelijkheden
Back To Top