Uitsluitingscriteria

You are here: Home \ Cliënten \ Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria

De Lakenvelder Zorg wil betekenisvol zijn voor mensen met diverse hulpvragen. Hierdoor staat de organisatie open voor uiteenlopende problematieken. Niet iedere hulpvraag is zonder meer te beantwoorden. Wanneer er een andere expertise nodig is, dan zullen we dit vooraf kenbaar maken.

Ambulante begeleiding en(arbeidsmatige) dagbesteding bij De Lakenvelder Zorg is niet vrijblijvend. Wij moeten voor jou en andere cliënten de kwaliteit en algemene veiligheid waarborgen. Daarom verwachten we dat je je houdt aan de huis- en gedragsregels.

Een reden voor uitsluiting is herhaaldelijk vertonen van agressie wat een risico vormt voor jezelf, medewerkers en cliënten en je niet bereid bent om hier aan te werken.

Daarnaast kan het structureel weigeren van begeleiding een reden voor uitsluiting zijn. We investeren lang in mensen maar als de begeleiders van de Lakenvelder Zorg stelselmatig niet in gelegenheid worden gesteld om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen is er geen goede basis voor een samenwerking.

Als je door gebruik van harddrugs en/of alcohol geregeld onder invloed bent waardoor begeleiding niet of nauwelijks meer mogelijk is, is dat een tevens een reden voor uitsluiting. Je kunt bij De Lakenvelder Zorg wél actief werken aan het overwinnen van je verslaving of het voorkomen van een terugval.

Een laatste reden voor uitsluiting is een verminderde zelfredzaamheid door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en je ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) afhankelijk bent.