Rechten en plichten

You are here: Home \ Cliënten \ Rechten en plichten

Rechten en plichten
De gemeente heeft ons gevraagd om jou ondersteuning of zorg te bieden. Voor deze zorg betaal je niet zelf onze rekening, maar de gemeente. Dat heet ook wel ‘zorg in natura’. Met de gemeente hebben wij daarover een overeenkomst gesloten. Wij moeten de afspraken nakomen die in deze overeenkomst staan. Vaak staan er ook afspraken in over de relatie tussen jou – de cliënt – en ons. Daar moeten jij en wij ons aan houden. Omdat de gemeente jouw zorg inkoopt, dan is schriftelijke vastlegging in een zorgovereenkomst tussen jou en ons niet verplicht. Dan doen we dat ook niet. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om duidelijke spelregels af te spreken. Dan is vanaf het begin helder wat over en weer onze rechten en plichten zijn. In deze tekst hebben we die spelregels opgeschreven. Als je van onze zorg en ondersteuning gebruik maakt, verwachten we van je dat je deze spelregels kent en respecteert. Dat doen wij ook.  

Over schade en verzekeringen 
Als je door onze schuld schade lijdt tijdens de zorg of ondersteuning, dan kun je ons daarvoor aansprakelijk stellen. Wij geven jouw claim dan door aan onze verzekeraar. Wij zijn nooit aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van overmacht of die niet in onze risicosfeer liggen. Jij zorgt ervoor dat je voldoende bent verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het geval je schade toebrengt aan ons, onze medewerkers of andere cliënten.  

 Afspraken over zorg en ondersteuning 
Over de zorg of ondersteuning die wij aan je leveren, maken we samen afspraken en stellen we doelen op die je wilt behalen. We spreken af wat wij voor je doen, maar ook wat je zelf doet. Dit zetten we in jouw ondersteuningsplan wat bij ons in het beveiligde digitale cliënten dossier wordt opgeslagen. Je mag daar uiteraard zelf ook een exemplaar van ontvangen. Alle medewerkers die feitelijk bij jouw ondersteuning betrokken zijn, hebben inzage in dit ondersteuningsplan. Dat is nodig om goede zorg te leveren en de verplichtingen die de wet aan ons als zorgverlener oplegt na te komen.  Ten minste twee keer per jaar – bespreken we met jou of het ondersteuningsplan nog voldoet. Als dat niet (meer) zo is, dan maken we opnieuw afspraken en doelen. 
 
Je werkt naar vermogen mee aan een goede uitvoering van de ondersteuning. Daarnaast vinden het fijn als je meewerkt aan onderzoek naar jouw tevredenheid of ontevredenheid over de zorg of ondersteuning die wij bieden. Zo kunnen we ons steeds verbeteren. 

Over onze medewerker
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat er voldoende medewerkers beschikbaar zijn om de met jouw afgesproken ondersteuning vakbekwaam te leveren. Daarbij houden we ons aan de weten regelgeving. Als wij dat verantwoord vinden, zetten we ook stagiaires en vrijwilligers in.  Jij en wij zorgen gezamenlijk ervoor dat onze medewerkers veilig kunnen werken. Als onze medewerkers bij je thuiskomen regel jij dat ze dit veilig en onder hygiënische omstandigheden kunnen doen.
 

Jouw privacy en die van onze medewerkers 
Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen als zorgverlener. Je hebt uiteraard het recht om conform wettelijke bepalingen jouw dossier in te zien. Daarover leest je meer in onze tekst over privacy en persoonsgegevens.
Onze medewerkers respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Wat zij over jou, jouw gezin, partner of huishouden weten, blijft vertrouwelijk en geheim. Behalve als wetgeving hen verplicht informatie over jou te geven. Wij verwachten van jou dat je de privacy van onze medewerkers respecteert en hen niet in hun privésfeer benadert.